Privacyverklaring BureauReuvers

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-04-2018

Bureaureuvers, gevestigd aan Schoterlandseweg 52, 8451 KC Oudeschoot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://bureaureuvers.nl

Schoterlandseweg 52

8451 KC

Oudeschoot

+31 625092942

Ingrid Reuvers is de Functionaris Gegevensbescherming van Bureaureuvers. Zij is te bereiken via info@bureaureuvers.nl

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bureaureuvers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Doeleinden en grondslag:

Bureaureuvers verwerkt je voornaam en e-mail adres voor de volgende doeleinden:

 1. Om je onze gratis trainingen te kunnen sturen
 2. Om je tips en informatie te kunnen sturen die aansluiten bij de inhoud van de gratis trainingen in de vorm van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal
 3. Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen
 4. Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. We doen die alleen met gegevens die we verkregen hebben via het invullen van het formulier voor de nieuwsbrief en/of de aanvraag voor de gratis cursussen.
 5. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 1,2,3,4 en 5 geschiedt op basis van ons gerechtvaardigd belang daarbij. Het is voor onze bedrijfsvoering belangrijk om aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en dergelijke onder de aandacht te kunnen brengen. We streven ernaar dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen, zodat daarmee ook het belang van onze (potentiële) klanten wordt gediend.

Bewaartermijn:

Bureaureuvers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van je voornaam en e-mailadres:

Wanneer jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen we je persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 1, 2, 3, 4 en 5 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ bewaren tot het moment dat je je weer uitschrijft voor deze lijst in ons e-mailmarketingsysteem. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bureaureuvers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Informatie die je verstrekt tijdens je coachings sessie om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van BureauReuvers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

BureauReuvers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de coachingssessies voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om training & consulten op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming:

Bureaureuvers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureaureuvers) tussen zit.

Delen met derden:

Bureaureuvers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bureaureuvers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign.

De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten

https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy (Engelstalig).

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Bureaureuvers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bureaureuvers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Tracking cookies

Met jouw toestemming gebruiken wij Site Tracking van ActiveCampaign. Site Tracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over Site Tracking :

https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/221542267-An-overview-of-Site-Tracking Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign:

https://www.activecampaign.com/privacy-policy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wilt je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bureaureuvers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bureaureuvers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bureaureuvers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Bureaureuvers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bureaureuvers.nl

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Pin It on Pinterest

Share This