Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Bureau Reuvers en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Bureau Reuvers geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities
Praktijk: Bureau Reuvers, KvK 01137964 

Opdrachtnemer: Ingrid Reuvers, eigenaresse van Bureau Reuvers, gediplomeerd BA Psychosynteticus.

Opdachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Ingrid Reuvers inroepen en/of van de website Bureau Reuvers gebruikmaken;

Aansprakelijkheid
Bureau Reuvers streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is 
Bureau Reuvers nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Bureau Reuvers.
Verantwoordelijkheid: Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Bureau Reuvers gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Privacy
Bureau Reuvers verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij Bureau Reuvers daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Bureau Reuvers vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door Bureau Reuvers worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Bureau Reuvers. Indien opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar info@bureaureuvers.nl.  Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.

Annulering afspraken
Bij annulering van een afspraak door opdrachtgever binnen 24 uur, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Bureau Reuvers behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Bureau Reuvers zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen vooraf voldaan te worden via een automatische bankafschrijving. Afhankelijk van het te volgen traject kan dit eenmalig van het gehele bedrag voor aanvang van het traject. Of in maandelijkse termijnen die volgens afspraak automatisch afgeschreven worden.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: info@bureaureuvers.nl

Wijzigingen
Bureau Reuvers behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Pin It on Pinterest